پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)

پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI)
پرسشنامه پنج عاملی شخصیت نئو (NEO-FFI) شامل ۶۰ سوال است. این پرسشنامه را از لینک زیر به رایگان دانلود کنید وهر یک از جملات آن را به دقت بخوانید و پاسخی که بیشترین تطبیق را با فکر یا احساس شما دارد علامت بزنید.   پرسشنامه نئو (PDF) پرسشنامه نئو (Word)
ادامه مطلب

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه YSQ-SF

پرسشنامه طرح واره یانگ - فرم کوتاه YSQ-SF
لطفا هر جمله را با دقت بخوانید و ببینید تا چه حد توصیف درستی از شما به دست می دهد. اگر شما برای پاسخ دادن خاطرجمع نیستید، بر پایه چیزی که احساس می کنید جواب دهید نه بر اساس آنچه فکر می کنید درست است. اگر دوست دارید، جمله را به گونه ای بازنویسی کنید که در مورد شما درست تر باشد و آنگاه ببینید جمله مذکور چقدر در مورد …
ادامه مطلب

پرسشنامه میلون 2 - MCMI-II

پرسشنامه میلون 2 - MCMI-II
پرسشنامه چندمحوری بالینی میلون (MCMI) یک پرسشنامه خودسنج استاندارد شده است که دامنه گسترده‌ای از اطلاعات مربوط به شخصیت، سازگاری هیجانی و نگرش مراجعان به پرسشنامه را می‌سنجد، مخاطبان آن افراد بالای ۱۸ سال و دارای توانایی خواندن حداقل کلاس هشتم هستند و دومین پرسشنامه پراهمیت پس از پرسشنامه چندوجهی مینه سوتا (MMPI) است.   1-بیشتر به میل خود رفتار میکنم تا مطابق انتظاراتی که دیگران از من دارند. 2-تنها کارکردن …
ادامه مطلب
سبد خرید